Assistente en assistenten spreekuur

Er zijn in de praktijk meerdere gediplomeerde doktersassistentes werkzaam. De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.

Zij staat u professioneel te woord op grond van kennis uit haar opleiding en opgedane ervaring. Het is van belang haar duidelijk uw klacht en uw vraag te vermelden. Zij heeft net als de arts beroepsgeheim. Op basis van uw verhaal kan zij u advies geven, een afspraak maken, u met de huisarts doorverbinden of noodmaatregelen treffen. De assistente verleent ook waar nodig eerste hulp.

In toenemende mate verrichten assistenten ook medische taken, waarvoor zij eigen spreekuren hanteren. Zij zijn hierin gediplomeerd. Deze medische handelingen verlopen volgens duidelijke afspraken, vastgelegd in protocollen. Uw arts blijft eindverantwoordelijk voor de uitgevoerde taak.

Voor de volgende verrichtingen kunt u bij de assistentes terecht.